۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۸

خانه / احمد کایا

احمد کایا

احمد کایا خواننده ی مرد کرد متولد 1957 در مالاتیا ترکیه از خواننده های سبک اعتراضی، فولک و آرابسک است.