۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۸

خانه / بورای

بورای

بورای حوشسؤز خواننده ی مرد ترک متولد 1984 در لفکوشای قبرس از خواننده های سبک پاپ است.