۳۱/فروردین/۱۳۹۸

خانه / ارسای اونر

ارسای اونر

ارسای اونر خواننده ی مرد ترک متولد 1978در قونیه ی ترکیه از خواننده های سبک پاپ است.