۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۸

خانه / مورات بوز

مورات بوز

مورات بوز خواننده ی مرد ترک متولد 1980 در ارغلی کارادنیز ترکیه از خواننده های سبک پاپ است.