۰۱/اردیبهشت/۱۳۹۸

خانه / مصطفی صندل

مصطفی صندل

مصطفی صندل خواننده ی مرد ترک متولد 1970 در استانبول ترکیه از خواننده های سبک پاپ است.