۳۱/فروردین/۱۳۹۸

خانه / یوسف گونئی

یوسف گونئی

یوسف گونئی خواننده ی مرد ترک متولد 1984 در ترابزون ترکیه از خواننده های سبک پاپ است.