۰۱/مهر/۱۳۹۷
خانه / بایگانی برچسب: Cihan Mürtezaoğlu

بایگانی برچسب: Cihan Mürtezaoğlu


دانلود آهنگ Simdiden از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه شیمدی دن Şimdiden از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Sari Soz از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه ساری سوز Sarı Söz از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Senin Adin Zambak از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه سنین آدین زامباک Senin Adın Zambak از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Bitsin Bu Delilik از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه بیتسین بو دلیلیک Bitsin Bu Delilik از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Sen Banasin از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه سن باناسین Sen Banasın از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Yaka Paca از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه یاکا پاچا Yaka Paça از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »

دانلود آهنگ Guz Biterken از جهان مرتضی‌اوغلو + ترجمه فارسی

جهان مرتضی اوغلو

دانلود ترانه گوز بیترکن Güz Biterken از جهان مرتضی‌اوغلو Cihan Mürtezaoğlu به همراه متن اصلی، گویش ترانه و ترجمه فارسی

توضیحات بیشتر »